Pravidla bowlingu


Dovolte, abychom Vám na následující stránce představili Pravidla bowlingu.

1. Definice hry
Hra bowling se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních z devíti části dva hody. Pokud jsou prvním hodě poraženy všechny kuželky, druhý hod se nehraje. V desátém hodu hraje hráč třikrát, v případě, že dohodí na první nebo druhý hod všechny kuželky (spare nebo strike), jinak hraje pouze dva hody.

Hod je proveden, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Hod musí být proveden osobně a manuálně.

2. Způsob počítání
Počet shozených kuželek u hráčova prvního hoduje označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého hodu je označen v pravém horním rohu.

Pokud není při druhém hodu v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro dva hody v části bude zaznamenáno okamžitě.

3. Strike
Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním hodu. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou hodec

4. Double
Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

5. Triple
Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení na koulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

6. Spare
Spare je počítán, pokud neporažené kuželky po prvním hodu jsou při druhém hodu v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím hodu.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

X

X

X

7

2

9

/

F

9

X

7

/

9

X

X

8

30

57

76

85

95

104

124

143

152

180


7. 
Legálně poražené kuželky
Za legálně poražené kuželky se považují:
Kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek koulí nebo ostatními kuželkami.

 • Kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželek při odskočení kuželky od boku dráhy nebo zadního tlumícího polštáře.
 • Kuželky shozené dolů nebo mimo desku kuželky při odskočení kuželky od zametací mříže.
 • Kuželky nakloněné a dotýkající se konce nebo boku dráhy.
 • Všechny takto poražené kuželky se musí odstranit před dalším vypuštěním. 

  Nelegálně poražené kuželky – opakování vypuštění.Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamená v případě, že:

  • Koule odskočí před dotekem s tlumícím polštářem.
  • Vypuštění je provedeno a koule se dostane do kontaktu s některou kuželkou, která leží v prostoru ložiskového kříže nebo žlabu, před opuštěním povrchu dráhy.
  • Ovlivní-li výsledek vypuštění okolnosti na nichž hráč nemá účast.
  • Ve výše uvedených případech má hráč právo k dodatečnému vypuštění (opakování) v části. Kuželka a kuželky nelegálně poražené musí být postaveny na původní místa.

8. Nelegálně poražené kuželky – bez opakování vypuštění
Výsledek docílený poražením kuželek se nezaznamenává v případě, že:

   • Koule opustí dráhu před dotekem se stojícími kuželkami.
   • Hráč přešlápne.
   • Automatický stavěč kuželek není připraven registrovat poražené kuželky.
   • V tomto případě nemá hráč právo k dodatečnému vypuštění (opakování) v části. Do záznamu hodu se zapíše písmeno “F”. Nastane-li tato skutečnost při prvním vypuštění v části, odehraje hráč druhé vypuštění do plné sady kuželek.9. Mrtvá koule
  1. Koule bude deklarována jako “mrtvá”, pokud nastanou následující možnosti:

   • Po hodu (a před dalším hodem na té samé dráze) je ihned zjištěn a ohlášen fakt, že jedna nebo více kuželek chybí v sadě.
   • Hráč koulí na špatné dráze nebo mimo určené dráhy.
   • Hráči fyzicky překáží jiní hráči, diváci nebo pohybující objekty.
   • Tehdy může hráč akceptovat výsledný shoz nebo deklarovat “mrtvou” kouli.
   • Některá kuželka se pohybuje nebo spadne při vypuštění koule hráčem nebo před dotykem koule s kuželkami.
   • Hozená koule se dostane do kontaktu s cizí překážkou.
   • Ve výše uvedených případech má hráč právo požadovat opakování hodu. O tom, zda se hod bude opakovat, rozhodne s konečnou platností rozhodčí (pořadatel) nebo vedoucí družstev, není-li přítomen rozhodčí nebo oficiální delegát turnaje (pořadatel).

10. Definice přešlapu
Přešlap nastane tehdy pokud část hráčovy osoby se dostane mimo nebo na druhou stranu přešlapové čáry a dotkne se některé části dráhy, zařízení nebo stavby při provedení hodu nebo po hodu.

  1. Přešlap je zaznamenán v případě, že:
   • Je zaznamenán přístrojem automatické detekce přešlapu.
   • Rozhodčí, který je v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu, ohlásí přešlap.

11. Detekce přešlapu

   1. Oficiální delegát turnaje může použít přístroj automatické detekce přešlapu. Pokud není žádný k dispozici, musí být rozhodčí v pozici, kde nic nebrání ve výhledu na čáru přešlapu. Pokud se stane, že automatická detekce přešlapu selže nebo nefunguje pravidelně, turnajová oficiální osoba určí přešlapového rozhodčího nebo autorizuje oficiální zápis při vyhlášení přešlapu.

12. Nesportovní chování

  1. Za nesportovní chování se považuje zejména:

   • Když hráč nerespektuje rozhodnutí oprávněných osob.
   • Když hráč ruší soupeře při provádění hodu nebo mu překáží.
   • Když se hráč posadí na svod nebo zásobník koulí.
   • Jednání hráče, které je v rozporu běžného společenského chování.
   • Vstoupí-li hráč do hracího prostoru v době, kdy v něm je hrající hráč.
   • Když hráč není připraven ke koulení ve stanoveném pořadí.
   • Když hráč nepřiměřeně odkládá vypuštění koule, pokud automatický stavěč je připraven registrovat poražené kuželky – nebo jinak zdržuje hru.